Allier Gruppens personvernerklæring

 

Personvernerklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Konsernsjef er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og påmelding arrangement. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

 

Informasjonssikkerhet og databehandlere

Vi behandler personopplysninger om ansatte, jobbsøkere, eksterne konsulenter og innleide medarbeidere. Vi behandler også visse opplysninger om personer som er ansatt hos kunder og leverandører eller er engasjert av Allier Gruppen.

Vi vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning.

Vi vil sørge for forsvarlig informasjonssikkerhet knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Personopplysninger vil ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

Eksterne tjenesteleverandører (databehandlere) kan behandle personopplysninger på vegne av Allier Gruppen på ulike områder. Vi vil iverksette tiltak i samsvar med gjeldende lovgivning for å beskytte de personopplysningene som behandles av eksterne tjenesteleverandører.

Vi har inngått forhandleravtaler med eksterne tjenesteleverandører med formål at personopplysninger skal behandles i henhold til gjeldende lovgivning.

Vi behandler også opplysninger om personer som ikke er ansatt eller engasjert av Allier Gruppen, og da for følgende formål:

  • Nødvendige opplysninger om et kundeforhold – navn, telefonnummer, fakturaadresse og e-mail adresse.
  • For private kunder behandler Allier Gruppen de samme opplysningene som nevnt over.
  • Søkere til ledige stillinger – navn, telefonnummer og e-mail adresse. Videre vil utdannelse, yrkeserfaring og referanser bli tatt vare på. Bakgrunnen er for eventuelt å kunne tilby en posisjon ved en senere anledning.

Allier Gruppen skal gi lovbestemt informasjon til de registrerte. Alle registrerte skal kunne få tilgang til den informasjonen som gjelder dem.

 

Webanalyse og informasjonskapsler

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering.  Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Allier Gruppen anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

 

Søk

Allier Gruppen lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder via Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adresser.

 

Når samler vi inn personopplysninger?

  • Du har meldt deg på et arrangement i vår regi
  • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
  • Du har søkt jobb hos oss
  • Når du kontakter oss via kontaktskjema eller e – post

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

  • En ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende
  • En jobbsøker har angitt deg som referanse

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Vi bruker cookies for å gjøre det lettere å bruke våre websider og personalisere visse deler av innholdet. En cookie er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av din webleser.

Cookien hjelper oss å holde orden på hvilken type innhold og hvilket innhold som har vært vist på våre nettsider. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan våre lesere har surfet på og anvendt våre nettsider, om hvilken webleser de har brukt, hvilke sider de har sett og hvordan de har surfet mellom ulike nettsteder.

Deaktivering og sletting av informasjonskapsler

Du kan slette alle informasjonskapsler i nettleseren din etter å ha besøkt nettstedet. Du kan også deaktivere bruk av informasjonskapsler i nettleseren din. På nettvett kan du lese om hvordan det kan gjøres.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, delta på arrangementer eller ønske om å bli kontaktet. Enkelte av tjenestene vil ikke fungere hvis man ikke oppgir personopplysninger.

Internkontroll

Allier Gruppen gjennomfører internkontroll, også innenfor personvern, for å sikre at gjeldene lover etterfølges, og at rutiner og retningslinjer revideres ved behov.

Personopplysninger som lagres i Allier Gruppen sine datasystemer:

Kunder og leverandører:

Kontaktpersoner – Navn, telefonnummer, adresser i tilknytning til jobb og e-mail adresse. Kun opplysninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre avtalte oppdrag.

Allier Gruppen skal ikke samle inn andre personlige/familiære opplysninger.

Når Allier Gruppen har blitt gjort kjent med endringer hos kunden eller leverandøren angående kontaktpersoner, skal Allier Gruppen slette personopplysningene om den/de aktuelle personen/personene.

Nyhetsbrev

Våre nyhetsbrev baserer seg på avtale. I forbindelse med påmelding av nyhetsbrev samler vi inn e-post-adresse. Dette er obligatorisk. I tillegg kan du selv oppgi fornavn, etternavn, stilling og virksomhet, men dette er frivillig. Avtalen inngår du når du selv ber om å motta nyhetsbrev via vår bestillingsside. Disse opplysningene deles ikke med andre virksomheter, og slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss. Opplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke lenger er aktiv. I forbindelse med utsending av nyhetsbrev fører vi statistikk over bruken, hvor mange som leser og hva som leses. Dette gjør vi får å kunne gi våre lesere mest mulig relevante saker.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om hvordan en virksomhet behandler personopplysninger. I denne erklæringen omtaler vi hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan de brukes. Dersom du er registrert i et av systemene til Allier Gruppen har du rett på innsyn i dine egne personopplysninger. Du kan også be om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Kravet ditt vil bli behandlet kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Alle henvendelser om innsyn i personopplysninger kan rettes til behandlingsansvarlig.