Allier Gruppen er en totalentreprenør som prosjekterer, leverer, installerer, drifter og vedlikeholder infrastruktur og bygg for offentlig og privat virksomhet.

Kjære kunde

Vi er i en svært krevende tid som preger hele nasjonen. Koronaviruset påvirker oss og vår virksomhet. Vi følger situasjonen nøye og har allerede tatt flere grep siden de første rapportene om viruset ble kjent.

Samtidig som vi reduserer smittefaren, er det en målsetting at vi opprettholder en så normal drift som mulig.

Vi ønsker å takke dere for all forståelse og tålmodighet i denne ekstraordinære situasjonen. Ta vare på hverandre! 

Informasjon

Vi utfører oppdrag som normalt og følger de råd og veiledning som til enhver tid blir gitt av lokale- og nasjonale helsemyndigheter. Du som kunde kan være trygg på at vi gjør vårt ytterste for å ivareta din og vår sikkerhet i disse dager.

Av hensyn til våre ansattes sikkerhet, utfører vi ikke arbeid hjemme hos privatpersoner som sitter i isolasjon eller som har hjemmekarantene. Unntak gjelder dersom det oppstår en situasjon som vurderes som kritisk. I slike tilfeller, eller i tvilstilfeller, avklarer vi hvilke risikoreduserende tiltak som skal iverksettes for at oppdraget/ befaringen kan utføres.

Ved kritiske situasjoner kan følgende kontaktes:

Unik VVS på tlf. 55 59 61 50
Monsen Elektro på tlf. 55 29 39 40
Sotra Rør på tlf. 56 33 61 50 

For å beskytte deg, våre ansatte, samt øvrige kolleger og deres familier har vi iverksatt følgende tiltak:

 • Vi følger «to-meters regelen», er grundig med håndvask og benytter antibac.
 • Vi hilser på avstand med et smil, ikke med et håndtrykk:-) 
 • Servicebiler rengjøres flere ganger om dagen, med særlig fokus på innvendige-, og utvendige dørhåndtak, ratt og instrumentbord. 
 • Verktøy og annet utstyr, maskiner og overflater vaskes av med såpe og vann eller tørkes av med antibac, av våre serviceansatte når vi er ferdige med oppdraget. 

Har du avtalt oppdrag eller befaring, men har hjemmekarantene, sitter i isolasjon eller opplever symptomer på smitte, ber vi deg om å kontakte selskapet du har bestilt oppdraget hos, umiddelbart.

Har du fått påvist smitte eller har mistanke om smitte på det tidspunktet en av våre medarbeider har vært hos deg, ber vi deg også om å kontakte selskapet du har bestilt oppdraget hos, umiddelbart.

Vi ønsker å takke deg for all forståelse og tålmodighet i denne ekstraordinære situasjonen.

Situasjonen med COVID-19 kan skape utfordringer i avviklingen av våre oppdrag. Samtidig som vi til enhver tid følger retningslinjer gitt av lokale- og nasjonale helsemyndigheter, gjør vi vårt beste for å organisere oss slik at vi kan opprettholde en så normal drift som mulig. 

For å begrense smitte i prosjekt, beskytte våre medarbeidere, samt øvrige kollegaer og deres familier har vi iverksatt følgende tiltak:

 • Vi følger «to-meters regelen», er grundig med håndvask og benytter antibac. 
 • Vi hilser på avstand med et smil, ikke med et håndtrykk:-)
 • Vi har redusert omfang av overflytting mellom prosjekter og lokasjoner. 
 • Så langt det lar seg gjøre, unngår vi at personer med overlappende kompetanse arbeider på samme prosjekt, slik at andre kan overta dersom noen blir syke eller forhindret fra å møte.

Vi vurderer fortløpende om det er behov for å  iverksette ekstra hygienetiltak. 

Dersom noen av deres prosjektansatte har fått påvist smitte eller har mistanke om smitte, ber vi dere om å ta kontakt med prosjektleder/deres kontaktperson, umiddelbart.

Unik VVS butikken i Laguneparken holder åpent som normalt, men med reduserte åpningstider. Vi følger de råd og veiledning som til enhver tid blir gitt av lokale- og nasjonale helsemyndigheter og oppfordrer derfor alle som har behov for våre tjenester, å ringe eller sende e-post med din forespørsel. Ønsker du å besøke oss i butikken, skal du som kunde vite at vi gjør vårt ytterste for å iverata din og vår sikkerhet. 

For å beskytte deg, våre ansatte, samt øvrige kolleger og deres familier har vi iverksatt følgende tiltak for å holde butikken vår trygg og ren for deg: 

 • Vi følger «to-meters regelen», er grundig med håndvask og benytter antibac.
 • Vi hilser på avstand med et smil, ikke med et håndtrykk.
 • Alle flater i butikken vaskes flere ganger daglig. 
 • Dørhåndtak, bankterminal, kasse o.l. vaskes/desinfiseres regelmessig. 
 • Alle øvrige flater som berøres ofte av både kunden og medarbeidere vaskes/desinfiseres regelmessig.

Vi vurderer fortløpende behov for eventuelle ekstra hygienetiltak

Ønsker du å bestille befaring, montering eller andre tjenester som krever at vi kommer hjem til deg, gjelder følgende:

 • Vi utfører oppdrag som normalt hos privatpersoner, også hos dem som har hjemmekontor.
 • Av hensyn til våre medarbeideres sikkerhet utfører vi IKKE arbeid hjemme hos privatpersoner som sitter i isolasjon eller som har hjemmekarantene. Unntak gjelder dersom det oppstår en situasjon som vurderes som kritisk. I slike tilfeller, eller i tvilstilfeller skal det avklarers hvilke risikoreduserende tiltake som skal iverksettes for at oppdraget/ befaringen kan gjennomføres.

Ved kritiske situasjoner kontakt oss på: 55 59 61 50

Endring av helsesituasjon

Har du bestilt befaring eller andre rehabiliterings-, og serviceoppdrag, som skal utføres før påske, men blir satt i hjemmekarantene, i isolasjon eller opplever symptomer på smitte, ber vi deg om å kontakte oss umiddelbart på tlf 55 59 61 50 eller e-post: post@unikvvs.no

Vi ønsker å takke dere for all forståelse og tålmodighet i denne ekstraordinære situasjonen.

Vi er i en svært krevende tid som preger nasjonen og som berører vår virksomhet. Situasjonen angående koronaviruset utvikler seg fra time til time og det dukker stadig opp nye problemstillinger.

I Allier Gruppen har vi tatt grep for å redusere smittefaren, og følger de råd og pålegg, som til enhver tid, blir gitt av lokale- og nasjonale helsemyndigheter. Vår hovedprioritet er å beskytte våre ansatte og deres familier, samt kunder og samarbeidspartnere. På samme tid ønsker vi å opprettholde en så normal drift som mulig. Vi har et samfunnsansvar.  Våre leveranser oppfyller viktige funksjoner, og flere av våre fagområder inngår som en del av beredskapen i Norge. Vår målsetting er å ha flest mulig av våre medarbeidere i arbeid og å sikre leveranser til våre kunder så langt dette lar seg gjøre.

I denne krevende tiden, er jeg utrolig takknemlig og imponert over alle våre ansatte som gjør en fantastisk innsats for å planlegge og tilrettelegge i denne usikre tiden.

Ta vare på hverandre! Sammen skaper vi varige verdier.

Jorunn V. Løyning
Konsernsjef

Anders O. Grevstad

Tlf.: 55 30 69 00
E-post: anders.o@grevstad.no

AOG Bygg

Døgnvakt: 952 25 603
E-post: post@aogbygg.no

Bad.no

Tlf.: 55 98 87 50
Kundeservice: 08:30 – 15:30.

Kaliber

Tlf.: 55 33 30 90
E-post: Post(at)kaliber.no

Monsen Elektro

Tlf.: 55 29 39 40
E-post: Post(at)monsenelektro.no

Rørhab Bergen

Tlf: 924 34 395

Sotra Rør

Tlf.: 56 33 61 50
E-post: Firmapost(at)sotraror.no

Teknikon

Tlf.: 55 33 57 30
E: firmapost(a)teknikon.no

Tevas

Tlf.: 55 11 69 90

Unik VVS

Tlf.: 55 59 61 50
E-post: Post(at)unikvvs.no

Aktuelt

Bestått FG-eksamen for Silje Skråmestø, AOG

Bestått FG-eksamen for Silje Skråmestø, AOG

Etter fire intense undervisningsuker kunne Silje Skråmestø i september juble over bestått eksamen. Nå gjenstår 100 timers praksis, før hun kan kalle seg sertifisert sprinklerkontrollør. …

Ny daglig leder i Tevas

Ny daglig leder i Tevas

Eirik Fossmark Lohne er ny daglig leder i Tevas. Han kommer fra en stilling som daglig leder i Kaliber, et søsterselskap i Allier Gruppen. -Jeg ser veldig frem til å …

Ny daglig leder i Kaliber

Ny daglig leder i Kaliber

Knut Georg Flo er ny daglig leder i Kaliber. Han kommer fra en stilling som teknisk rådgiver i søsterselskapet Teknikon. Med denne tiltredelsen er han tilbake til selskapet hvor han …

Bare rør for Knut Georg

Bare rør for Knut Georg

Han fulgte hjertet og valgte praktisk arbeid i stedet for studier og akademia. Knut Georg Flo har hatt 34 spennende år i arbeidslivet, der det meste har gått i rør. …