AOG styrker seg på ventilasjon

AOG styrker seg på ventilasjon

AOG styrker seg på ventilasjon 1920 2560 Alliernytt

– Innovasjon er summen av mange små ting som flytter oss fremover, sier administrerende direktør i AOG, Magne Stunner. Vi har tatt en prat med både han og nybakt fagansvarlig for ventilasjon, Anders Nygaard. Om AOGs satsning på ventilasjon, og verdien av innovasjon og faglig utvikling innenfor faget. 

Hvor viktig har faglig utvikling og innovasjon vært for deg i utviklingen av AOG og Allier Gruppen, Magne Stunner?

– Jeg har alltid tenkt at vi skal være faglig sterke og at det sammen med kvalitet skal være et av våre kjennetegn. Når det gjelder helhet og konsept ligger kanskje de store aktørene mer i front, men først og fremst gjelder det tankesett, fremfor fagkunnskap og gjennomføring.
Her har vi gjennom mange år opparbeidet høy tillit i bransjen, vi har den faglige kompetansen på plass og har vist at vi er gjennomføringsdyktige.

Og hva med begrepet faglig utvikling?

– For meg handler det om å utvide kunnskap, og sørge for at vi har spisskompetanse der det er mest aktuelt. I dag kreves en helt annen kompetanse og forståelse for hele bildet enn det har vært tidligere

Innovasjonskraft?

– Vi må være dyktige til å se muligheter og sørge for at vi har de nødvendige ressursene, både menneskelig og økonomisk, til å videreutvikle leveransene våre på en god måte. Her er det viktig at vi tar utgangspunkt i sluttproduktet, hva det skal løse og hvordan det skal være. Teknologien er kun et virkemiddel.

Kan dere gi noen eksempler på innovasjoner i bransjen som har hatt eller som vil ha stor betydning for vår bransje?

– Vi ser at modellering og BIM endrer hele byggeprosessen. Det gjør at en større del av verdiskapningen skjer i prosjekteringen, noe som betyr at alle aktører må involveres tidligere i prosjektene.

Vi ser at brukerne av moderne bygg stiller større krav til sunt inneklima, komfort og energiriktige løsninger og et moderne ventilasjonsanlegg er avgjørende for å innfri disse kravene.

Magne Stunner, Adm. dir, Anders O. Grevstad

I Allier Gruppen har vi et mål om å “forbedre oss der det betyr mest for kunden” – hvor har vi mest å hente?

– Generelt handler det om samhandling, kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi må gjøre hverdagen til kunden så enkel som mulig. Innen ventilasjon har vi en ambisjon om å ligge foran eksterne krav og forventninger til utvikling og innovasjon.

Hvem har påvirket din faglige utvikling?

Magne: – Egen nysgjerrighet først og fremst, i tillegg til at jeg trives med å være med på å bestemme agenda. Arbeidsgivere må selvsagt legge til rette for utvikling, men de er ikke tankelesere. Jeg mener alle medarbeidere må ta et ansvar for egen trivsel og utvikling.

Anders stemmer i: – Jeg er en nysgjerrig type, det blir hva du gjør det til selv.

Magne, hva er dine råd for å utvikle medarbeidere og organisasjonen? 

– Alle må dra i samme retning, ha felles forståelse for mål og utvikling, Vi må ha tillit og handlekraft, og like å få til noe! I dag ser jeg dessverre at ansvarsfraskrivelse og beslutningsvegring er fremtredende i samfunnet, og det er en uting. Ansatte må også ta ansvar, de må utfordre status quo og være en pådriver for endring.

Anders følger opp: – Ja, ingen kan alt og nøkkelen til gode resultater er samarbeid. Samarbeid mellom kunde, mellom fagdisipliner, mellom prosjektleder og utførende, og internt i arbeidslag.

AOG har en strategi om å styrke seg på ventilasjon, kan du fortelle litt om hvorfor, Magne? 

– Vi ser at brukerne av moderne bygg stiller større krav til sunt inneklima, komfort og energiriktige løsninger og et moderne ventilasjonsanlegg er avgjørende for å innfri disse kravene. Når alle tekniske fag blir mer avansert, øker også behovet for tverrfaglig kompetanse og integrasjoner som kan sikre stabil drift og riktig vedlikehold.

– Videre ser vi at et økende antall kunder ønsker tekniske totalentrepriser både ved nyinstallasjon og ved drift og vedlikehold. Ettermarkedet for ventilasjon gir regelmessig kundekontakt og mulighet for å skape lange og gode kunderelasjoner – også for de øvrige fagene.

Jeg kjenner Anders som en aktiv og energisk person med mange gode menneskelige kvaliteter. han er over gjennomsnittet faglig engasjert og motivert, med ambisjoner om videre utvikling.

Magne Stunner

Fagansvarlig ventilasjon er ny stilling hos AOG, hva så du etter når du rekrutterte og hvorfor valgte du Anders? 

– Vi var på jakt etter en KEM-ingeniør eller en med bachelor, dette er en stilling hvor både formalkompetansen og den reelle kompetansen er viktig.  Vi valgte Anders først og fremst på grunn av hans menneskelige egenskaper. Vi ønsket oss noen som kan vokse og utvikle seg sammen med oss og Anders var rett person.

Og hvorfor takket du ja, Anders?

– Jeg var i utgangspunktet ikke på jobbjakt, men ble tipset om stillingen av en kompis og bestemte jeg meg for å søke. Det som tiltrakk meg var potensialet og at det var et litt annet ansvarsområdet enn en ren ingeniørstilling. Jeg har god kompetanse innen ventilasjon og tekniske løsninger, i tillegg til nylig fullført KEM-studie.

Hvilke ambisjoner har dere for fagområdet?

– Først og fremst å sikre høy kompetanse og servicegrad i alle ledd. Det vil bidra til å gjøre oss til en foretrukket totalteknisk leverandør både innen nybygg og ettermarkedet. Vi skal levere høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

Anleggene blir mer avanserte på grunn av de mulighetene teknologien gir. Samtidig skjerpes de lovmessige kravene for inneklima og energieffektivitet slik at en må benytte seg av tekniske og avanserte løsninger for å imøtekomme krav.

Anders Nygaard

Hvordan ser dere at ventilasjonsfaget har utviklet seg og hva tror dere vil påvirke faget fremover?

Magne: – Overvåkning og styringssystemer har blitt digitalisert og vesentlig mer avansert. Anleggene er mer energivennlig, gjenvirkningsgraden har blitt vesentlig bedre og energikildene har blitt flere. Det stilles høyere krav til komfort, samtidig som kjøling har blitt mer utbredt. Vi ser også at de innskjerpede kravene til passiv isolasjon, tette bygg og lyd i TEK17 har påvirket komponentvalg og utførelse.

Anders: – Ja, den tekniske utviklingen har vært- og er fortsatt stor. Anleggene blir mer avanserte på grunn av de mulighetene teknologien gir. Samtidig skjerpes de lovmessige kravene for inneklima og energieffektivitet slik at en må benytte seg av tekniske og avanserte løsninger for å imøtekomme krav.

Magne: – Også ser vi at det har blitt mindre håndverk og mer prefabrikasjon. Noe som stiller større krav til systemforståelse, styringssystemer, komponenter og montasje.

Ny fagansvarlig ventilasjon

Ny fagansvarlig ventilasjon

Navn: Anders Nygaard
Stilling: Fagansvarlig ventilasjon

Anders Nygaard (35) bor i Fana med kone og deres to barn på tre og fem år. Han startet sin yrkeskarriere hos Hauge og Sørensen Ventilasjon AS, hvor han etter fagbrevet som kobber- og blikkenslager jobbet som bas på både små og store ventilasjonsprosjekter.

Anders har siden videreutdannet seg til mester, og er også fagingeniør i klima, energi- og miljøteknikk. I 2011 startet han som HVAC-tekniker og senere prosjektingeniør HVAC i selskapet AF AeronMollier, før han ble ansatt i AOG februar 2021.