Bærekraft
Det er viktig at også utførende engasjerer seg!

Det er viktig at også utførende engasjerer seg

Det er viktig at også utførende engasjerer seg 2560 1920 Alliernytt

Tor Erik Synnevåg har jobbet med ventilasjon i AOG i ti år. Han meldte seg til tjeneste i bærekraftprosjektet fordi han synes tematikken er interessant, men kanskje mest fordi han er opptatt av at det ikke bare er administrasjonen som skal være engasjert i slike prosjekter.  

— Beslutningene som tas i slike grupper får gjerne store konsekvenser for oss som er utførende. Da mener jeg det er viktig at vi også engasjerer oss, forteller han.  

Har du alltid vært opptatt av bærekraft? 

–  Nei, egentlig ikke, men jeg har en datter som er veldig opptatt av det og det smitter over. I tillegg har jeg nylig blitt bestefar, og da får man jo et litt annet perspektiv.  

I tillegg ser jeg jo at verden går i en retning hvor vi strengt tatt ikke lenger har noe valg, vi omstille oss hvis vi i det hele tatt skal ha sjans, det er ikke noe alternativ. 

Hva legger du i begrepet bærekraft? Og hvor har bransjens mest å hente? 

— Der jeg ser vi har mest å vinne handler det om gjenbruk og ombruk og ikke minst avfallshåndtering. Byggeplassene oversvømmes av avfall og her er det mye ymse. Første bud må være at vi blir flinkere til å sortere, deretter at vi må gå i dialog med leverandørene slik at de også blir mer bevisste på mengden emballasje som sendes ut.  

Det er viktig at vi finner en balansegang hvor vi både sparer miljøet, samtidig som tiltakene vi setter i gang må være praktisk gjennomførbare for de som jobber ute. Det vil si at det må tas hensyn til for eksempel dette med avfall allerede i prosjekteringsfasen. 

Hvordan synes du det har vært å delta i prosjektet? 

— Jeg synes arbeidsgruppa fungerte veldig bra! Mye positivt og godt engasjement, og fint å ha en slik plass hvor vi kunne ta oss tid til å drøfte og diskutere skikkelig.  

Tor Erik deltok på Allier Gruppens strategisamling, hvor han presenterte resultatene fra prosjektets spørreundersøkelse. 

— Det var en ny opplevelse for meg, og jeg må vel innrømme at jeg ikke var særlig høy i hatten dagene i forveien. Men det gikk nå greit, og jeg tenker at når du først er med på et slikt prosjekt må du faktisk bidra.  

Fremover håper Tor Erik som nevnt at Allier Gruppen vil ha mer fokus på dette med  avfall, men også at vi i større grad må ombruke materiell der det er hensiktsmessig.  

— Jeg er også opptatt av dette med el-biler, ikke bare for oss som jobber i Allier Gruppen, men jeg synes at leverandørene må bli flinkere til å tenke gjennom hvordan de frakter varene til oss.   

  

Må få folk med oss! 

— Det blir spennende å se fremover om folk er villig til å gjennomføre noen av tiltakene som kommer, men jeg tror absolutt vi kan få det bra til i Allier Gruppen. Særlig siden vi oftere er hovedentreprenør og dermed kan stille krav nedover i verdikjeden, men det handler uansett mest om å få folk med seg, avslutter Tor Erik.