BoligPartner og Allier Gruppen satser på Vestlandet

BoligPartner og Allier Gruppen satser på Vestlandet

BoligPartner og Allier Gruppen satser på Vestlandet 1976 1112 Alliernytt

 

BoligPartner og Allier Gruppen har inngått et samarbeid om salg og oppføring av boligkonseptene «Trehusene» og «Kommunalt boligsamarbeid» på Vestlandet.

Kommunalt boligsamarbeid – et mulighetsrom for bedre boligforsyning!

Mange kommuner opplever et stadig større boligbehov som det er utfordrende å løse. Mange innbyggere med behov for helsehjelp bor for eksempel langt unna helsetilbudet, noe som er en urasjonell og kostbar driftsmodell. Mangel på nok boliger til flyktninger er en annen utfordring.

BoligPartner og Allier Gruppen kan gjennom Kommunalt boligsamarbeid, raskt bistå kommuner med å bygge nye egnede boliger. Vi kan støtte med vår kompetanse på husbankfinansiering, byggeprosesser og har ferdigprosjekterte flermannsboliger med kort byggetid.

Trehusene

Trehusene er et unikt og kostnadseffektivt leilighetskonsept oppført i det eneste fornybare byggematerialet, tre.. Trehusene har kort byggetid og en konstruksjon som gir stor fleksibilitet slik at leilighetene i blokken kan skreddersys etter behov.

Med 100% tilgjengelige boenheter og heis er boligene godt egnet for alle aldre.

Inviterer kommunene til seminardag 7. november
Allerede 7. november inviterer BoligPartner og Allier Gruppen alle kommuner i Vestland fylke til en seminardag om kommunalt boligsamarbeid.

Vi tror dette seminaret vil gi oss en god start på det kommunale boligsamarbeidet i Vestland fylke, og vi håper mange tar seg tid til å komme, sier forhandlerdirektør i BoligPartner, Tom Dahl, og konsernsjef i Allier Gruppen, Jorunn Vikdal Løyning.

Stor tro på samarbeidet

Daglig leder i BoligPartner Trehusene, Knut Moe, gleder seg også stort over å få Allier Gruppen med på laget. Han forteller at samarbeidspartnerne allerede er i gang med å planlegge byggingen av de første lavblokkene gjennom en felles opsjonsavtale.

Jorunn Vikdal Løyning, forteller at BoligPartner har gitt et meget godt inntrykk, både på individ- og selskapsnivå. Hun mener samarbeidet gir grunnlag til å ta en vesentlig større del i et betydelig volummarked i Vestlandsregion, og ser frem til et godt og langt samarbeid.