Posts By :

Anette Fondevik

Satser på lærlinger

Satser på lærlinger 2560 1920 Alliernytt

Unik VVS satser stort på lærlinger. Det siste halvåret har de ansatt 6 nye voksen-lærlinger, nå er det totalt 7 rørlegger-lærlinger i bedriften etter at 2 av lærlingene nylig bestod fagprøven.   

F.V. John William Raa, Dennis Svellingen, Andreas Helland, Andreas Hatlestad og Kamego Brazy

– Det handler om å sette sammen gode lag  

-Vi ønsker å utvikle lærlingene selv, da vi mener at det gir de beste fagarbeiderne. På sikt vil vi da få gode ledere fra egne rekke som kan videreføre gode tradisjoner. Dette vil gagne bedriften og gi oss et klart konkurransefortrinn.  

Ett år er gått siden Roger Askeland tok initiativ til å bli lærling-ansvarlig i Unik VVS. Ved siden av jobben som anleggsleder i Ortuvann borettslag har han hatt det travelt med å bygge relasjoner til nøkkelpersoner ved opplæringskontoret og utdanningsinstitusjonene i regionen, samt invitert elever ved yrkesskolene på byggeplassbesøk for å vise dem hva jobben som rørlegger /elektriker/murer eller tømrer innebærer.   

 –Vi mottok 35 søknader til neste års læreplasser, så det må vel bety at vi gjør noe riktig, sier Roger Askeland med et glis. 

Roger Askeland, lærlingansvarlig i Unik VVS

Jo mer vi jobber sammen, jo bedre kjent blir vi og jo bedre jobber vi sammen og drar i riktig retning i fellesskap

Bakgrunn som barne- og ungdomsarbeider

Roger har en bakgrunn som barne- og ungdomsarbeider med erfaring fra arbeid med vanskeligstilt ungdom. Planen var å bli barnevernspedagog, men kompis og nå kollega i AOG, Christian Storheim, gjorde ham nysgjerrig på rørleggeryrket. Siden har det gått slag i slag, ett års permisjon fra assistentjobben som barne- og ungdomsarbeider har blitt til fast stilling og lidenskap for rørleggerfaget og kulturbygging gjennom utvikling av medarbeidere.   

-Jeg er opptatt av at alle skal bli sett og hørt. Hyppige tilbakemeldinger er viktig. Og så tenker vi lag i alt vi gjør. Det er viktig med folk som utfyller hverandre, slik at de kan lære av hverandre.  

 

-Jeg er veldig stolt av det vi har fått til i borettslagsprosjektene. Vi har utrolig godt samhold og høy trivsel.   

I øvre sjikt 

De får også mye skryt fra opplæringskontoret og Geir Olav Berntsen, som har vært på besøk i prosjektene en rekke ganger.  

– Roger er helt unik, han har en stor stjerne hos opplæringskontoret og faktisk også i andre bedrifter. Han er veldig bevisst på å bygge selvtillit hos lærlingene, gi de ansvar og tilrettelegge slik at de bygger relasjoner seg imellom. Han bygger team der medarbeidere bryr seg om hverandre og hjelper hverandre på en helt unik måte. Dette var noe jeg la spesielt merke til da jeg var på besøk i prosjektet.

Nøkkelen er folk som virkelig bryr seg  

Men det er ikke bare Roger som har gjort seg bemerket, Geir trekker også frem Tor Paulsen og Frank Robin Kråkenes i AOG og Mike Kristiansen, da han var i Sotra Rør.  

– Duoen Petter og Paulsen er dynamitt, sammen sørger de for at lærlingene er godt ivaretatt og innom alle delmålene i læreplanen. Frank Robin har jeg et utrolig godt samarbeid med og Mike er også utrolig dyktig med lærlinger.

  • John William Raa – var maler i Nordsjøen de 9 siste årene  
  • Dennis Svellingen – jobbet hos Vitek og med rørfornying og spyling  
  • Andreas Drægebø Helland, var lærling i en annen bedrift tidligere  som gikk konkurs i fjor. Fullførte toppidrettslinjen og spiller fotball i Fotballklubben Bergen Nord. Stor poker-entusiast.  
  • Andreas Hatlestad – var/er delvis proff-syklist og gikk på toppidrettsgymnas  
  • Kamego Brazy, var lærling i en annen bedrift tidligere . Han liker friluftsliv og driver med kampsport på fritiden.   
  • Milad Zavarali (service) – Jobbet tidligere i Jørs som voksenlærling, men ble permittert ifm. pandemien.  
  • Noah Helldal, tradisjonell lærling med langt løp. All opplæring i bedrift.  
Bilde av Arvid Olsen med hatt og solbriller

Sommerpraten med Arvid Olsen, IKT-ansvarlig i Allier Gruppen

Sommerpraten med Arvid Olsen, IKT-ansvarlig i Allier Gruppen 2560 1920 Alliernytt

Arvid Olsen var ungdom i de livlige 70-årene da disco-musikken for alvor gjør sitt inntog,  Watergate-skandalen ryster USA og Vietnamkrigen raser. Han ønsker ikke lenger å bli astronaut eller brannmann, som var barndommens guttedrøm. Nei, nå er det arbeider han skal bli, derfor fullfører han ikke gymnaset, men begynner på rørleggerlinjen samtidig som han er dypt engasjert i politikken.

Bilde av Arvid Olsen med hatt og solbriller

-Avgjørelsen om å avslutte gymnaset ble tatt ut fra en vurdering av livslønn. Hva sitter egentlig en person igjen med etter et langt yrkesliv? Jeg ønsket å gjøre noe praktisk, ikke studere i 7 år og opparbeide meg stor gjeld.  ​​​​​​​

En god start

 

-På den tiden var det stor etterspørsel etter rørleggere. Før skoleåret var omme, hadde hele klassen fått jobb. Jeg begynte i lære hos Jakob Berntsen AS hvor jeg hadde en fantastisk start på karrieren.

Spol 10 år fram i tid. Jappetiden med påfølgende nedgangstider. Det går dårlig med selskapet Arvid er ansatt i, fremtidsutsiktene er dårlig.

Arvid som har hus, kone og en liten gutt å forsørge, ønsker flere bein å stå på. Han begynner på voksenopplæringen ved siden av jobben og tar opp igjen matte for å få generell studiekompetanse. Studiene fortsetter ved Universitetet i Bergen hvor han tar ex. phil, diverse mattefag og begynte på en IT-utdannelse (informatikk). Etter 1 år på informatikk får han jobb som saksbehandler på service-avdelingen hos Anders O. Grevstad og må dessverre gi opp studiene. Den nye jobben og familielivet gjør at det blir for krevende å fortsette.

-Det var aldri noe alternativ å kun være student. Jeg hadde hus, kone og nylig adoptert en liten gutt fra Ecuador. Siden kom en til fra Peru.

Det er ikke farlig med de som gjør noe feil, det er verre med de som ikke gjør noe.

Rørleggerlærer Mjanger Bergen Yrkesskole

Bratt læringskurve

Etter et snaut år på service-avdelingen blir Arvid prosjektleder i anleggsavdelingen med ansvar for egne prosjekter og tre år senere får han spørsmål om han kan  «overta det der med data og sånt». Som nyutnevnt IT-ansvarlig får han ansvar for selskapets IT-systemer ved siden av prosjektlederansvar på en del prosjekter. På dette tidspunktet er det ingen internett eller e-post og ingen nett mellom lokasjoner.

-Det har vært faglig utviklende og lærerikt. Jeg fikk også mulighet til å ta noen organisasjonsfag på handelshøyskolen som har vært svært nyttig i jobben min. I tillegg er god kjennskap til organisasjonen og innsikt i bedriftens forretningsprosesser viktig og blir stadig viktigere i IT-sammenheng.

 

Digital kompetanse blir stadig viktigere

 

Digitalkompetanse bli stadig viktigere i alle ledd i organisasjonen, fra utførende og helt til topps. Det er stadig større forventninger til IT-leveranser, både internt og eksternt. Alle våre interessenter vil på sikt kreve et digitalt grensesnitt, digitale prosesser og digital dataflyt. Digitalisering og automatisering er ikke lenger en mulighet for å øke bunnlinjen men et krav for å overleve.​​​​​​​

-Vi har digital kompetanse i konsernet, mange er flinke til å finne funksjonelle apper for å løse diverse behov. Utfordringen er at disse appene ofte bare løser en oppgave og vanskelig lar seg integrere med de andre systemene våre. Det skyldes at vi ser landskapet stykkevis og delt, det er rett og slett for lite kunnskap om at systemene må prate sammen for å ivareta IT-sikkerheten og brukervennligheten i et større perspektiv.

Det er avgjørende å være i en organisasjon som aksepterer og legger til rette for at medarbeiderne skal påvirke.

Mulighet til å påvirke

30. april 1975 trekker USA seg ut av Vietnam etter en massiv protestbevegelse verden over, 16 år senere opphører apartheid og Nelson Mandela blir sluppet fri etter 27 år i fengsel. I forkant av frigjøringen har Arvid gjennom sitt politiske engasjement vært med i «hemmelige» møter med ANC i Bergen om hvordan vi best mulig kunne støtte deres sak.

– Det var stort!  For meg har det alltid vært viktig med muligheten til å påvirke utviklingen, og det følte jeg da.

– På et helt annet plan, som prosjektleder følte jeg også at min innsats sammen med de utførende var avgjørende for hvordan det gikk med prosjektet. Og tilsvarende med den rollen jeg har i dag som IT-ansvarlig, hvor jeg kan være med å påvirke utviklingen av konsernet. ​​​​​​​

Han avslutter,

-Det er avgjørende å være i en organisasjon som aksepterer og legger til rette for at medarbeiderne skal påvirke.

  1. Rollemodell? 
   1. Jon Randulf Vestrheim, var rådgiver på en del av prosjektene mine. Han var ansett som en meget krevende type, men veldig dyktig.  Det eneste han gjorde var å bruke kontrakten og be om å få det han hadde bestilt på vegne av kunden.
  2. Inspirasjon? 
   1. Hele storfamilien min.
   2. Marit Breivik – har stor tro på den måten hun leder på: demokratisk prosess og det vi har vedtatt skal vi gå 100% inn for å gjennomføre og ta ansvar for.
   3. Gyda Sælen på grunn av hennes innstilling til endring, som gjorde at hun ble både skeptisk når hun måtte ta i bruk nye ting, samtidig som hun gikk “all in” for å lære seg det nye. Hun kjøpte seg f.eks. PC hjemme da vi skulle ta i bruk nytt ERP-system (økonomi) for å øve seg via internett.
  3. Hvis du skulle velge yrke på nytt? 
   1. Arkitekt kanskje, spesialisert meg på gjenbruk av eksisterende bygg?
  4. Hva gjør deg skremt? 
   1. Klimautviklingen og naturkrisen.
   2. Digital statsdannelse og at hele livet skal bli et eneste digitalt abonnement.
  5. Hva gjør deg optimistisk? 
   1. Ungdommen, hver ny generasjon kommer ut mer intelligent enn den forrige. De er modige og tar ansvar i kamp mot klima- og naturkrise. Stå på!!
   2. Arbeidet med å heve hele organisasjonen digitalt og at vi beveger oss mot en sømløs dataflyt gjennom alle våre prosesser og mot alle våre interessenter.
Bilde av den nye logoen til Konekta og alle eierselskapene.

Norsk Rørallianse skifter navn til Konekta

Norsk Rørallianse skifter navn til Konekta 2560 2313 Alliernytt

Norsk Rørallianse (NRA) har siden 2002 knyttet sammen store, lokale rørentreprenører over hele landet. Når alliansen nå skifter navn til Konekta, er det for å gjenspeile utviklingen som har skjedd i eierselskapene de siste årene.

Bilde av den nye logoen til Konekta og alle eierselskapene.

I Konekta tror vi at det som knytter oss sammen også gjør oss sterkere, og at vi lykkes ved å samarbeide og lære av hverandre. Gjennom gode felles innkjøpsavtaler, og tett leverandør- og grossistsamarbeid, hjelper vi eierselskapene våre med å øke sin lønnsomhet

– Rør er fremdeles det største forretningsområdet til eierselskapene våre. Samtidig ser vi at virksomhetene utvider til nye områder. Flere tilbyr i dag tjenester innen alle tekniske fag. Derfor var det på tide for oss å bytte navn, sier Line Ekroll Dyb, administrerende direktør i Konekta.

– Konekta er et navn som sier noe om hvem vi er, og som viser at vi jobber sammen for å levere høy kvalitet til kundene. Vi er veldig fornøyde med det nye navnet vårt, og gleder oss til å fortsette å styrke troverdigheten ytterligere i markedet med den nye profilen, fortsetter hun.

Konektas strategi

Bak navneskiftet ligger en omfattende prosess der alliansens fremtidige strategi og visjon er i fokus. Det viktigste oppdraget til Konekta er å forsterke synergiene som kommer av samarbeid og styrke eierselskapenes markedsposisjon for fremtiden.

– I Konekta tror vi at det som knytter oss sammen også gjør oss sterkere, og at vi lykkes ved å samarbeide og lære av hverandre. Gjennom gode felles innkjøpsavtaler, og tett leverandør- og grossistsamarbeid, hjelper vi eierselskapene våre med å øke sin lønnsomhet, sier Ekroll Dyb.

Erfaringsutveksling og kompetanseheving står sentralt i Konektas tilbud til eierselskapene. Det arrangeres månedlige samlinger og tilbudet er i kontinuerlig utvikling. Digitale løsninger gir nye spennende muligheter innenfor dette feltet.

– Basert på utvikling og endring av kompetansebehov i bransjen, satser Konekta tungt på å tilby skreddersydde kursopplegg som bidrar til eierselskapenes faglige utvikling.

Lokal forankring

Konekta er spesielt stolte av eierselskapenes posisjon som lokalt forankrede selskaper med lang erfaring i VVS-bransjen.

– Alle selskapene Konekta består av, har en sterk tilhørighet til lokalmiljøet sitt, og har bygget sin markedsposisjon over mange år. Å velge et av våre eierselskaper gir et tett samarbeid basert på kompetanse, langsiktighet og profesjonalitet, avslutter Ekroll Dyb.

Fakta om Konekta:

 • Konekta er en landsdekkende allianse av tekniske entreprenører.
 • Konektas eierselskaper er lokale markedsledere innenfor VVS.
 • Konektas fundament er felles innkjøpsavtaler med grossister og leverandører.
 • Konekta tilbyr kompetanseheving og erfaringsutveksling for våre eierselskaper.
 • Selskapene i Konekta har til sammen over 2000 ansatte og dekker hele landet med sin virksomhet.
 • Eierselskapenes årlige omsetning er på over 4,3 mrd. kr.
 • Alle eierselskapene er organisert og aktive medlemmer i Byggenæringens Landsforening, Rørentreprenørene Norge og NHO.

Les mer her

Konektas 10 eierselskaper:

Oversikt over alle logoene til eierselskapene i Konekta

Konekta sin nettside: www.konekta.no  For ytterligere informasjon, kontakt:

Line Ekroll Dyb, administrerende direktør i Konekta AS. Tlf: 957 44 576

Det er viktig at også utførende engasjerer seg

Det er viktig at også utførende engasjerer seg 2560 1920 Alliernytt

Tor Erik Synnevåg har jobbet med ventilasjon i AOG i ti år. Han meldte seg til tjeneste i bærekraftprosjektet fordi han synes tematikken er interessant, men kanskje mest fordi han er opptatt av at det ikke bare er administrasjonen som skal være engasjert i slike prosjekter.  

— Beslutningene som tas i slike grupper får gjerne store konsekvenser for oss som er utførende. Da mener jeg det er viktig at vi også engasjerer oss, forteller han.  

Har du alltid vært opptatt av bærekraft? 

–  Nei, egentlig ikke, men jeg har en datter som er veldig opptatt av det og det smitter over. I tillegg har jeg nylig blitt bestefar, og da får man jo et litt annet perspektiv.  

I tillegg ser jeg jo at verden går i en retning hvor vi strengt tatt ikke lenger har noe valg, vi omstille oss hvis vi i det hele tatt skal ha sjans, det er ikke noe alternativ. 

Hva legger du i begrepet bærekraft? Og hvor har bransjens mest å hente? 

— Der jeg ser vi har mest å vinne handler det om gjenbruk og ombruk og ikke minst avfallshåndtering. Byggeplassene oversvømmes av avfall og her er det mye ymse. Første bud må være at vi blir flinkere til å sortere, deretter at vi må gå i dialog med leverandørene slik at de også blir mer bevisste på mengden emballasje som sendes ut.  

Det er viktig at vi finner en balansegang hvor vi både sparer miljøet, samtidig som tiltakene vi setter i gang må være praktisk gjennomførbare for de som jobber ute. Det vil si at det må tas hensyn til for eksempel dette med avfall allerede i prosjekteringsfasen. 

Hvordan synes du det har vært å delta i prosjektet? 

— Jeg synes arbeidsgruppa fungerte veldig bra! Mye positivt og godt engasjement, og fint å ha en slik plass hvor vi kunne ta oss tid til å drøfte og diskutere skikkelig.  

Tor Erik deltok på Allier Gruppens strategisamling, hvor han presenterte resultatene fra prosjektets spørreundersøkelse. 

— Det var en ny opplevelse for meg, og jeg må vel innrømme at jeg ikke var særlig høy i hatten dagene i forveien. Men det gikk nå greit, og jeg tenker at når du først er med på et slikt prosjekt må du faktisk bidra.  

Fremover håper Tor Erik som nevnt at Allier Gruppen vil ha mer fokus på dette med  avfall, men også at vi i større grad må ombruke materiell der det er hensiktsmessig.  

— Jeg er også opptatt av dette med el-biler, ikke bare for oss som jobber i Allier Gruppen, men jeg synes at leverandørene må bli flinkere til å tenke gjennom hvordan de frakter varene til oss.   

  

Må få folk med oss! 

— Det blir spennende å se fremover om folk er villig til å gjennomføre noen av tiltakene som kommer, men jeg tror absolutt vi kan få det bra til i Allier Gruppen. Særlig siden vi oftere er hovedentreprenør og dermed kan stille krav nedover i verdikjeden, men det handler uansett mest om å få folk med seg, avslutter Tor Erik. 

Korona – til våre kunder og samarbeidspartnere

Korona – til våre kunder og samarbeidspartnere 1114 994 Alliernytt

Din trygghet er viktig for oss

Vi utfører oppdrag som normalt og følger de råd og veiledning som til enhver tid blir gitt av lokale- og nasjonale helsemyndigheter. Du som kunde kan være trygg på at vi gjør vårt ytterste for å ivareta din og vår sikkerhet i disse dager.

Av hensyn til våre ansattes sikkerhet, utfører vi ikke arbeid hjemme hos privatpersoner som sitter i isolasjon eller som har hjemmekarantene. Unntak gjelder dersom det oppstår en situasjon som vurderes som kritisk. I slike tilfeller, eller i tvilstilfeller, avklarer vi hvilke risikoreduserende tiltak som skal iverksettes for at oppdraget/ befaringen kan utføres.

Ved kritiske situasjoner kan følgende kontaktes:

Unik VVS på tlf. 55 59 61 50
Monsen Elektro på tlf. 55 29 39 40
Sotra Rør på tlf. 56 33 61 50
AOG Bygg på tlf: 952 25 603

Retningslinjer

For å beskytte deg, våre ansatte, samt øvrige kolleger og deres familier har vi iverksatt følgende tiltak:

 • Vi følger gjeldende avstandregel, er grundig med håndvask og benytter antibac.
 • Servicebiler rengjøres flere ganger om dagen, med særlig fokus på innvendige-, og utvendige dørhåndtak, ratt og instrumentbord.
 • Verktøy og annet utstyr, maskiner og overflater vaskes av med såpe og vann eller tørkes av med antibac, av våre serviceansatte når vi er ferdige med oppdraget.

Oppdrag og befaring dersom du er i hjemmekarantene eller er i isolasjon

Har du avtalt oppdrag eller befaring, men har hjemmekarantene, sitter i isolasjon eller opplever symptomer på smitte, ber vi deg om å kontakte selskapet du har bestilt oppdraget hos, umiddelbart.

Har du fått påvist smitte eller har mistanke om smitte på det tidspunktet en av våre medarbeider har vært hos deg, ber vi deg også om å kontakte selskapet du har bestilt oppdraget hos, umiddelbart.

Vi ønsker å takke deg for all forståelse og tålmodighet i denne ekstraordinære situasjonen.

Datadrevet innovasjon

Datadrevet innovasjon 2560 1706 Alliernytt

Property Improvement System, er en registreringstjeneste og en digital loggbok utviklet av Proptech Innovations arbeidsgruppe for datadrevet innovasjon.  Nå er snart pilotversjonen på luften, og i den forbindelse tok vi en prat med prosjektleder, Anders Waage Nilsen. 

Systemet samler viktige basisdata fra ulike kilder slik at de kan evalueres i sammenheng. Dette gir grunnlag for å gi byggene en score som viser hvor det er grønne muligheter i individuelle bygg. 

Bedre utnyttelse av data kan bli vurderingsgrunnlag for grønne lån  

-Det finnes mye data i bygg, men de er ikke alltid så lett tilgjengelig, forklarer Anders Waage Nilsen som leder arbeidet. – Ofte er de “fanget” i ulike systemer som adgangskontroll, energirapporter, excelark eller BIM-filer. 

Systemet de har utviklet vil bidra til at det blir enklere å dokumentere bygg, legge til rette for kostnadseffektiv energieffektivisering, riktig bruk av smart teknologi og sikre at vi tar ut ombrukspotensialet. Det er store muligheter for forbedring! 

-Vi begynner enkelt, med et begrenset antall bygg, men informasjonen vi har samlet om ulike tiltak vil være tilgjengelig for alle. 

All data lagres også i delbart format slik at det ved behov, enkelt kan eksporteres rapporter, for eksempel til banker som ønsker å vurdere om bygget kvalifiserer til grønne lån. 

Mangfoldig arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen som har jobbet frem plattformen består av forskere, byggeiere, teknologileverandører og kommunenI snart to år har de møttes jevnlig for å diskutere hvordan datagrunnlaget som finnes i bygg kan utnyttes på best mulig måte

Kommer vi på noe smart, kan det ha eksportverdi og vil også være en kommersiell mulighet.

Favner bredere enn råd til klimavennlig oppvarming og energieffektivisering av bygg 
 

Teknologi gir veldig mange nye muligheter til grønn omstilling. Energiproduksjon, lagring av energi, automatisering og energistyring er for eksempel tilgjengelig for de fleste byggeiere. Men det finnes også mange muligheter til å utnytte byggene våre bedre,  eksempelvis ved å unngå at rom står tomme eller ved å tilrettelegge for at brukerne av bygget bidrar gjennom kildesortering og klimavennlig transport til og fra jobb.  

Sammen med StaccX og NORCE prøver vi å kartlegge slike tiltak i en anbefalingsmotor. Ved å evaluere eksisterende data er ambisjonen å lage en utvidet verktøyskasse, som kan gi anbefalinger utover råd til klimavennlig oppvarming og energieffektivisering av bygg. Tema som er godt dekket av Enova.  

-Det som er unikt med vår plattform er at den i mye større grad tar høyde for individuelle forskjeller i byggene, som for eksempel alder og geografi.   

  

Det er lett si at vi skal ha høy ombruksgrad i bransjen, men det er mange barrierer, for eksempel er mange bygg dårlig dokumentert.

Klimasone og restlevetid påvirker grønne muligheter 

Hvert bygg har unike betingelser og forhold som vi må ta hensyn til når vi skal se på grønne muligheter.  

Det er for eksempel stor forskjell på bygg bygget på 50-tallet og moderne bygg der utfordringen er å utnytte rommene bedre.  

Det er også forskjell på et bygg som ligger midt i en by og et bygg som ligger for seg selv på landet.  

I tillegg er det geografiske hensyn, det er stor forskjell på bygg i Grimstad og bygg som ligger værhardt til i f.eks. Finnmark.  

Vi må også se på byggets livsløp, er det for eksempel 20 års restlevetid, så påvirker det hva som bør gjøres med bygget.  

Her prøver vi å utfordre oss selv ved å gå inn i betingelsene til hvert enkelt bygg og konkretisere det.

I prosjektet ser dere også på ombruk i bygg, hvorfor det? 

Store ressurser går tapt hvert år ved at byggematerialer og bygningskomponenter blir kastet, destruert, brent og deponert. Dette skjer ved feilleveranser/-bestillinger, materialer og deler som blir «til overs» under bygging, samt fullt brukbare byggematerialer og bygningskomponenter som blir destruert ved riving av bygg.  

Inntil nylig har vi deponert og brent mye av avfallet av bygg som rives og alle materialer som har vært  brukt er jomfruelige materialer som må hentes “ferskt”. Skal vi nå FNs klimamål er det helt avgjørende å få til ombruk i bygg.  

Da må flere aktører begynne med materialkartlegging og registrering av inventar, to av tiltakene vi foreslår i plattformen. 

Det blir ofte mye ord og spekulasjoner når det kommer til bærekraft. Vår ambisjon er å skape en konkret løsning som kan endre ting.

Nesten gjennom nåløyet om Grønn Plattform-midler  

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid. 

Med utgangspunkt i Proptech Innovations satsing for datadrevet innovasjon, ble det sendt inn søknad om Grønn Plattform-midler. Besvarelsen scoret 6/7, men kom dessverre ikke gjennom nåløyet denne gang.  

 

Allier Gruppen er partner i Proptech Innovation. Magne Stunner, adm. dir. Anders O. Grevstad deltar i arbeidsgruppen datadrevet innovasjon.  

Trenger vi å spare vann i Norge?

Trenger vi å spare vann i Norge? 1920 1280 Alliernytt

Jordkloden består av ca 70% vann, men kun 2% er drikkevann og så lite som 0,1% er godt drikkevann! Vann er altså ingen utømmelig ressurs. FN indikerer at innen 2030 må  

700 millioner mennesker flytte fra hjemmene sine på grunn av vannmangel. 

Rent vann er en menneskerett  

I 2010 vedtok FNs menneskerettighetsråd at tilgang til vann og sanitære forhold er en menneskerett under FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-konvensjonen). Likevel mangler fremdeles 663 millioner mennesker tilgang til rent vann. 

Hvor mye vann trenger et menneske?  

FN beregner at hver person trenger ca. 50 liter vann om dagen. Den kritiske grensen er 30 liter pr dag, men retten til vann er ifølge internasjonale regler så lite som 15 liter vann i døgnet. Til sammenlikning bruker nordmenn i gjennomsnitt ca. 180i døgnet, mens våre danske naboer kun bruker ca. 100 liter/døgnet?  

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt

Derfor bør også vi i Norge redusere eget vannforbruk  

Alt vannet som kommer frem til boligene våre, er renset i forkant. I mange tilfeller pumpes det også frem til boligene.  

Når det er brukt, renses det igjen via anlegg som fører det til fjord, innsjø eller elv, igjen – ofte via en pumpe. Denne prosessen krever masse transport, kjemikalier og ikke minst strøm – tenk på all den tapte energien!  

I tillegg forsvinner ca. 33% av alt vannet på vei til boligene i form av lekkasjer!  

Enkle grep for å spare vann i hjemmet

Foto: Sora Shimazaki, pexels

Kun 10 liter av vårt daglig forbruk går til matlaging, kanskje du kan kjenne deg igjen i noen punktene under – og se om du kan gjøre noen enkle grep for å spare vann uten at det koster deg noe?  

 • Lar du vannet renne når du pusser tennene?  
 • Er det egentlig nødvendig å vanne planten like ofte som du gjør?  
 • Kan du skru ned vannet i dusjen når du såper deg inn?  
 • Vanne inneplanter – kan du bruke vannet fra en drikkeflaske som ikke er tom fra gårsdagens trening?  
 • Toalettbesøk – kan du bruke den lille knappen oftere? 

Hvordan kan rørleggeren bidra?  

Foto: Tove Lise Mossestad

Rørleggeren har mye kunnskap om hvilke tiltak som sparer vann i både private husholdninger og i forskjellige typer næringsbygg.

Vi kan hjelpe kunder å velge miljøvennlige kraner, toaletter og sparedusjer – og i større grad bli bevisst på hvilket utstyr vi leverer.

En viktig del av vårt oppdrag er rett og slett å gjøre kundene våre  bevisst på eget vannforbruk og ikke minst, synliggjøre hvorfor det er viktig å tenke over eget vannforbruk.

Det er viktig at også utførende engasjerer seg

Det er viktig at også utførende engasjerer seg 2560 1920 Alliernytt

Tor Erik Synnevåg har jobbet med ventilasjon i AOG i ti år. Han meldte seg til tjeneste i bærekraftprosjektet fordi han synes tematikken er interessant, men kanskje mest fordi han er opptatt av at det ikke bare er administrasjonen som skal være engasjert i slike prosjekter.  

— Beslutningene som tas i slike grupper får gjerne store konsekvenser for oss som er utførende. Da mener jeg det er viktig at vi også engasjerer oss, forteller han.  

Har du alltid vært opptatt av bærekraft? 

–  Nei, egentlig ikke, men jeg har en datter som er veldig opptatt av det og det smitter over. I tillegg har jeg nylig blitt bestefar, og da får man jo et litt annet perspektiv.  

I tillegg ser jeg jo at verden går i en retning hvor vi strengt tatt ikke lenger har noe valg, vi omstille oss hvis vi i det hele tatt skal ha sjans, det er ikke noe alternativ. 

Hva legger du i begrepet bærekraft? Og hvor har bransjens mest å hente? 

— Der jeg ser vi har mest å vinne handler det om gjenbruk og ombruk og ikke minst avfallshåndtering. Byggeplassene oversvømmes av avfall og her er det mye ymse. Første bud må være at vi blir flinkere til å sortere, deretter at vi må gå i dialog med leverandørene slik at de også blir mer bevisste på mengden emballasje som sendes ut.  

Det er viktig at vi finner en balansegang hvor vi både sparer miljøet, samtidig som tiltakene vi setter i gang må være praktisk gjennomførbare for de som jobber ute. Det vil si at det må tas hensyn til for eksempel dette med avfall allerede i prosjekteringsfasen. 

Hvordan synes du det har vært å delta i prosjektet? 

— Jeg synes arbeidsgruppa fungerte veldig bra! Mye positivt og godt engasjement, og fint å ha en slik plass hvor vi kunne ta oss tid til å drøfte og diskutere skikkelig.  

Tor Erik deltok på Allier Gruppens strategisamling, hvor han presenterte resultatene fra prosjektets spørreundersøkelse. 

— Det var en ny opplevelse for meg, og jeg må vel innrømme at jeg ikke var særlig høy i hatten dagene i forveien. Men det gikk nå greit, og jeg tenker at når du først er med på et slikt prosjekt må du faktisk bidra.  

Fremover håper Tor Erik som nevnt at Allier Gruppen vil ha mer fokus på dette med  avfall, men også at vi i større grad må ombruke materiell der det er hensiktsmessig.  

— Jeg er også opptatt av dette med el-biler, ikke bare for oss som jobber i Allier Gruppen, men jeg synes at leverandørene må bli flinkere til å tenke gjennom hvordan de frakter varene til oss.   

  

Må få folk med oss! 

— Det blir spennende å se fremover om folk er villig til å gjennomføre noen av tiltakene som kommer, men jeg tror absolutt vi kan få det bra til i Allier Gruppen. Særlig siden vi oftere er hovedentreprenør og dermed kan stille krav nedover i verdikjeden, men det handler uansett mest om å få folk med seg, avslutter Tor Erik. 

Godt arbeidsmiljø skaper guts og arbeidsglede

Godt arbeidsmiljø skaper guts og arbeidsglede 1923 2560 Alliernytt

– Mennesker er sosiale og skapt for å møtes fysisk, slår prosjektleder i AOG, Bjørn Ove Kvam fast. Gjennom sine 43 år og ulike roller i bedriften har han sett hvordan både faget og kulturen har endret seg med tidene.

Da Bjørn Ove Kvam i sin tid startet på Bergen yrkesskole, var det ikke med mål om å en dag kunne kalle seg prosjektleder. Det var strengt tatt ikke en gang planen å bli rørlegger.

– Jeg hadde elektriker som førstevalg, og rørlegger som andre, forteller han. Men takket være godt miljø i klassen, hvor han blant annet gikk sammen med Arvid Olsen, valgte han å bli værende da han etter to uker fikk tilbud om å bytte over til elektrikerlinjen.

Jeg synes vi backet hverandre opp på en annen måte før. Nye ble raskt inkludert i gjengen. I dag føles det som om det er større avstand mellom oss som jobber på kontor og de som jobber ute.

Fra læregutt til svenn og servicerørlegger, videre til butikksjefstilling på Åsane og deretter prosjektlederansvar; Bjørn Ove Kvams yrkeshistorie tegner et bilde av en mann som hele tiden har søkt nye utfordringer og faglig utvikling.

Omveltning å bli prosjektleder

 I utgangspunktet var ikke Bjørn Ove så ivrig på å bli prosjektleder. – Jeg var egentlig ikke så veldig interessert i å ha noe med papir å gjøre – og synes det var rart å skulle være sjef for arbeidskolleger jeg tidligere hadde jobbet side om side med.

Læringskurven var derfor bratt da han først satte sine bein på kontoret. – Alt med data var nytt for meg, og Magne Stunner satte som krav at jeg skulle ta datakortet, forteller han.Heldigvis fikk han god hjelp av de rundt ham, og trekker spesielt frem Mona Nilsen, Petter Teige og Tor Ingebrigtsen.

Da Tor ga seg som prosjektleder fikk Bjørn Ove ansvaret for UIB og Thon-gruppen, og etterhvert også Ramirent og en del andre store proffkunder. – Heldigvis har vi veldig mange flinke og selvstendige rørleggere som er gode til å både søke opp og ta til seg læring når det trengs, skryter han.

Vi må ivareta det menneskelige aspektet som handler om å involvere og informere i forbindelse med endringer.

Familie, fotball og fritid

I 1966, flyttet fem år gamle Bjørn Ove og familien fra Abslund Beyeres gate i Mulen til Fyllingsdalen i Smiberget. – Det var et flott borettslag, med store, grønne friområder hvor vi kunne leke, bygge hytter, spille fotball og andre spill.

Her våknet også fotballinteressen hos unge Kvam. Brann har alltid vært laget nærmest hans hjerte, i tillegg til engelske Derby County. Og selv om vennene stort sett heiet på store lag som Liverpool og Manchester United, forble Bjørn Ove tro mot sine favoritter.

Mannen, som en gang drømte om å bli brannmann eller advokat, er gift , har tre voksne barn og ett barnebarn. – Vi tilbringer mye tid på hytten i Kvalvågneset i Alvær kommune, og jeg liker godt å jobbe ute med ulike prosjekter og i skogen, padle og fiske. Og selvfølgelig se fotball da, selv om det har blitt litt mindre med årene, forteller han.

Invester i bedriftskultur

Bjørn Ove er en av de med lengst fartstid i AOG, og forteller at det nok er følelsen av å være på samme lag som har endret seg mest.

– Jeg synes vi backet hverandre opp på en annen måte før. Nye raskt ble inkludert i gjengen, sier han og reflekterer også over hvordan organisasjonen har endret seg.

– I dag føles det som det er større avstand mellom oss som jobber på kontor og de som jobber ute.

På tross av at Bjørn Ove synes yrkesstoltheten har endret seg, har han tro på at det kan snus. – Det er mye å vinne på å investere i kulturen, jeg tror et godt arbeidsmiljø skaper guts og arbeidsglede som igjen sørger for høyere produksjon.

 

Personlig og faglig utvikling

Bjørn Oves CV vitner om personlig faglig utvikling, men han har også gjort seg noen tanker på fagets vegne.

– Det er først og fremst innen teknologi, klima og miljø jeg tror vi vil se de største endringene, forteller han. – Faget er allerede blitt mye mer teknisk og komplisert enn tidligere. Det er kommet veldig mange nye produkter som krever spesielle verktøy, så det er  nok en del mer å lære enn tidligere.

Samtidig er han vel så opptatt av at vi må ivareta det menneskelige aspektet som handler om å involvere og informere i forbindelse med endringer. Og at man må anerkjenne når folk gjør sitt beste. – Gjør alltid så godt du kan, strekker det ikke til så strekker det ikke til, avslutter han.

Allier Gruppen er miljøfyrtårnsertifisert

Allier Gruppen er miljøfyrtårnsertifisert 2560 1920 Alliernytt

-Jeg er utrolig glad, lettet og litt utladet, smiler HMS-leder Ingunn Wulff, som har ledet sertifiseringsprosessen. – Mye har endret seg siden Anders O. Grevstad som den første rørleggerbedriften, ble Miljøfyrtårn for 21 år siden. Det er kommet flere kriterier og strengere krav til dokumentasjon og styringsdokument.

Mye har endret seg siden Anders O. Grevstad ble sertifisert som Miljøfyrtårn for 21 år siden.

Over 100 sider dokumentasjon

Helt konkret ble det levert over 100 sider med dokumentasjon for å svare opp 72 kriterier fordelt på de 9 kategoriene:

✅ Systemkriterier

✅ Arbeidsmiljø

✅ Innkjøp

✅ Energi

✅ Transport

✅ Avfall og ombruk

✅ Estetikk

✅ Samfunnsansvar

✅ Andre miljøaspekt

Meget god dokumentasjon

Den utsendte sertifisøren fra Bergen Kommune var også fornøyd. I sin tilbakemelding skriver han blant annet « Engasjerte møtedeltakere. Meget god dokumentasjon, innsikt i kriteriene og lover og forskrifter. Ingen avvik.»

-Prosessen har vært lærerik og omfattende sier Mike Kristiansen, innkjøpsansvarlig i konsernet.  -Men det har vært kjekt å få bekreftet at vi gjør mye riktig i dag. 

Det har vært litt utfordrende å gjennomføre prosessen under en pandemi.

Gode tiltak satt i system 

-Felles rutiner i konsernet, konkrete mål og generell bevisstgjøring  er områdene hvor vi har mest å hente. Selv om vi allerede gjør mye av det som er etterspurt, er det viktig å få tiltakene satt i system. 

Sertifisert etter hovedkontormodellen

Allier Gruppen er sertifisert som hovedkontor, det betyr at alle selskapene med kontorlokaler i Allierbygget er blitt miljøfyrtårn. Nå fortsetter arbeidet med å sertifisere Rørhab Bergen, Sotra Rør og butikken i Laguneparken. 

4 måneder som voksenlærling

4 måneder som voksenlærling 1280 853 Alliernytt

Tina er egentlig utdannet grafisk designer, men idet hun fullførte bacheloren, gikk det opp for henne at hun egentlig ønsket seg et praktisk yrke med gode utviklingsmuligheter. 5. juli begynte hun som voksenlærling hos Anders O. Grevstad, og etter 4 måneder i jobben har hun bare lovord om sitt nye yrke. 

Her deler hun sin erfaring sålangt. 

Sykt stilig at du er rørleggerlærling, vi trenger flere jenter 

«Hæ, er du rørleggerlærling? Sykt stilig, vi trenger flere jenter. Bra du endelig har funnet ut hva du har lyst å satse på”. 

-Sånne kommentarer er ikke helt uvanlig når jeg forteller at jeg er rørleggerlærling. Det er flere som har fortalt meg at de ikke har jobbet med så mange kvinnelige rørleggere før, men at de synes det er positivt. Da tenker jeg det er bra at jeg som jente har lyst å satse på å bli rørlegger og kanskje det kan bidra til at det etterhvert blir litt mer likt med jenter og gutter. 

 

 

Det har vært en pangstart som voksenlærling! Alle har tatt utrolig godt imot meg, og jeg har kun fått positive tilbakemeldinger fra kollegaer i Anders O. Grevstad og i Allier Gruppen.

Bratt læringskurve 

Læringskurven har vært ekstremt bratt. På disse 4 månedene har jeg allerede vært med på 4 prosjekter, en servicejobb, fått testet sprinkling, pexing, gulvvarme og lagt varmepaneler i tak. 

Tiden har gått ekstremt fort! Kanskje ikke så rart når jeg trives så godt og har det gøy på jobb? Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag og til å lære nye ting. 

Endelig har jeg funnet hva jeg har lyst å drive med! 

Derfor bør den tekniske entreprenøren komme tidligere inn i prosjektene

Derfor bør den tekniske entreprenøren komme tidligere inn i prosjektene 1200 1001 Alliernytt

Når den tekniske entreprenøren blir inkludert fra prosjekteringsfasen bidrar det både til en bærekraftig utvikling samtidig som byggekostnader kan kraftig reduseres.

Foto: Øystein Klakegg

Tekniske installasjoner i bygg utgjør en stadig større andel av verdiene i bygg. Byggenes tekniske anlegg er en sterk påvirker av energiforbruk og funksjonelle kvaliteter. For å bygge og rehabilitere fremtidens bygg er det viktig med kompetanse og god innsikt i byggenes hjerte og nervesystem.

Likevel erfarer tekniske entreprenører ofte at de kommer for sent inn i prosjektene til å kunne foreslå de beste løsningene. Det gjør det utfordrende å  være den gode rådgiveren og sparringspartneren kundene våre ønsker at vi skal være.


Her er tre gode grunner til å involvere den tekniske entreprenøren tidligere: 

 1. Redusere kostnader og byggetid
 2. Redusere risiko
 3. Bærekraftige bygg – økt verdiskapning og kvalitet i bygget

Tidlig involvering bidrar til bærekraftige bygg

I 2013-2015 var Anders O. Grevstad med på oppføringen av Jonsvollskvartalet,  hvor de leverte sanitær, varme- og kjøling og ventilasjon. Bygget som har et bruttoareal på 20 000kvm rommer ca. 900 kontorplasser, kontorlandskaper, møterom, stillerom, auditorium, undervisningsrom, kantine med kjøkken, tekniske rom og parkeringsanlegg for 24 biler.

– Oppføringen av Jonsvollskvartalet er et godt eksempel på hvorfor det kan lønne seg å involvere den tekniske entreprenøren tidlig i prosessen, forteller Frank Utne, som var prosjektleder på dette prosjektet. – Her var det i utgangspunktet laget prinsippløsninger for anleggene. I prinsippforslaget var de tekniske anleggene plassert ganske tett sammen. Dette ville ført til mye større materialforbruk, urasjonell bygging og krevd mye mer detaljplanlegging hadde dette blitt realisert. I tillegg var det trang tilkomst slik anleggene opprinnelig var tegnet, slik at de ulike fagene måtte ha ventet til de andre fagene hadde gjort seg ferdig før de kunne begynne.

Sammen med rådgiver og hovedentreprenør (Constructa) designet AOG utformingen på anleggene (sanitær, varme og kjøling).

-Vårt forslag var å endre rørføringer og hovedtraseer. Dette gav bedre plass til å installere de tekniske anleggene og gjorde det lettere å bygge og planlegge produksjonen.

Mindre avfall og effektiv byggeprosess

Endringene medførte enorm avfallsreduksjon og besparelser i materialforbruk, samt effektiviserte produksjonstiden betydelig.

Kunnskap går ut på dato

Kunnskap går ut på dato 801 801 Alliernytt

Det skulle ta 30 hopp før Frank Utne sluttet å være livredd hver gang han kastet seg utfra et fly. Men det var aldri noe alternativ å gi seg. I dag er han så dreven, at han sammenligner det å hoppe i fallskjerm med å ta en tur i båten.

Jakten på å mestre nye oppgaver har vært en viktig drivkraft for AOGs Frank Utne, både på jobb og privat.

Faglig utvikling handler om å tørre å prøve noe nytt, ikke være så redd for å feile og feire når ting går bra!

– Nå er det bare kos. Men det er det å tørre og ta en utfordring og så mestre det som er drivkraften, forteller han.

Og denne innstillingen ligger nok i Franks DNA. For nettopp dette å lære nye ting, og ikke minst oppleve mestring, har vært motoren også i prosjektlederens yrkesliv.
– Jeg blir motivert av faget og utviklingen i bransjen. Det er utrolig mange spennende saker å jobbe med!
Entusiasmen skinner gjennom når Frank snakker om faglig utvikling.

– Utfordringer motiverer meg, det å prøve og å gjøre nye ting motiverer meg. Å holde seg oppdatert er en motivasjonsfaktor i seg selv!

Tørst på utvikling

 Helt siden læretiden hos Olav Grevstad, har Frank vært nysgjerrig på hvilke muligheter som kunne ligge rundt neste sving. Etter avtjent militærtjeneste fikk han jobb i Anders O. Grevstad, hvor han raskt fant sin plass i selskapets avdeling på Svalbard. Senere gikk ferden til Gardermoen, tilbake til Bergen, videre en tur innom oljebransjen, før han begynte med salg og kalkulasjon i Heidenreich.

– Her ble jeg i fem år, og tok samtidig mesterbrevet, forteller han og utdyper: – Jeg hadde mange rørleggermestere som kunder og ønsket å være på samme nivå når de pratet faglig.

I 2008 gikk turen tilbake til Anders O. Grevstad hvor han ble ansatt som prosjektleder.
– Her regnet jeg mange totalentrepriser og deltok i prosjekteringsmøter.

Frank savnet mer tverrfaglig kompetanse og startet derfor på KEM Fagskole da ingeniørlinjen åpnet der i 2010.

Og han har ingen planer om å roe ned sin søken etter nye  faglige utfordringer.

– Kundene våre betaler for effektivitet og kvalitet. Da må vi være frempå og sørge for høyt kunnskapsnivå både på kontoret og ute.

– Bransjekunnskapen må ligge i bunn, men vi må markedsføre oss mer som rådgivere enn kun utførende. Vi må gjøre det naturlig for kunder å søke råd hos oss når de skal begynne å planlegge et prosjekt, sier Frank, som mener økt fokus på kompetanse og utvikling er nøkkelen.

– Han får andre til å føle seg inkludert og tar kloke avgjørelser.

Tomas Rosendahl, har jobbet sammen med Frank siden januar 2020.

Kommer ingen vei uten samhandling

– For meg betyr innovasjonskraft å gå foran. Det å tørre å prøve nye ting for å påvirke bransjen og utviklingen.
Frank synes AOG og Allier hevder seg bra, men påpeker at man ikke kommer noen vei uten samhandling.

– Noen prosjekter er veldig styrt. Det er for eksempel en hindring for utvikling at vi ofte kommer for sent inn i prosessen til å påvirke. Totalentreprenøren og byggeier har gjerne jobbet sammen ett år allerede. Da er det for sent å foreslå innovative løsninger.

Frank trekker frem Espehaugen som eksempel på et prosjekt hvor AOG fikk komme tidlig inn i prosessen. – Da kan vi være med å påvirke løsningene og i dette tilfelle betød det for eksempel at vi leverte prepart-moduler i stedet for radiatoroppvarming som det opprinnelig var tenkt.

For egen utviklings del trekker Frank frem Jonsvollkvartalet og Media City Bergen som viktige prosjekter. – Her leverte vi alle disipliner, og anleggene var av høy teknisk standard.

I tillegg foregår mye av læringen mellom kolleger. – Jeg har vært heldig og jobbet med veldig mange av de rette folkene som har hjulpet meg å utvikle meg.

– Frank er bunnsolid. Han har god fagkunnskap og er en stabil og robust type som ikke lar seg vippe av pinnen så lett.

Bjarte Lien, har jobbet sammen med Frank siden 2009

Frank trekker frem Espehaugen som eksempel på et prosjekt hvor AOG fikk komme tidlig inn i prosessen. – Da kan vi være med å påvirke løsningene og i dette tilfelle betød det for eksempel at vi skal levere prepart-moduler i stedet for radiatoroppvarming som det opprinnelig var tenkt.

For egen utviklings del trekker Frank frem Jonsvollkvartalet og Media City Bergen som viktige prosjekter. – Her leverte vi alle disipliner, og anleggene var av høy teknisk standard.

I tillegg foregår mye av læringen mellom kolleger. – Jeg har vært heldig og jobbet med veldig mange av de rette folkene som har hjulpet meg å utvikle meg.

Det er lov å gjøre feil

 Etter 30 år i bransjen mener Frank at han er blitt mer raus og forståelsesfull.

– Det er lov å gjøre feil, men vi skal ha kontroll på feilene slik at prosjektene kan overleveres uten feil. Det er viktig for å bygge opp et godt renomme.

Frank benytter anledningen til å skryte av avdelingen sin. Han peker på riktige holdninger, kombinert med god økonomi- og kundeforståelse som viktige suksesskriterier.

– Jeg har en veldig fin gjeng, avslutter han.

Kompetanseheving Høiax

Kompetanseheving Høiax 2560 1920 Alliernytt

Kurs Høiax

Hver tirsdag siste måneden har Høiax holdt kurs for rørleggerne i AOG, slik at alle får systembevis (montasjebevis) på Høiax sitt tappevannsystem. Høiax har vært en trofast leverandør til Allier Gruppen i mange år, men på tappavannsystemer, har vi benyttet en annen leverandør.

Alle rørleggere, sprinklermontører og ventilasjonsmontører var  invitert til å være med på kurset, som også er en god innføring i tappevannssystem for lærlingene.


Kompetanseheving for å unngå feil og vannskader

Når AOG går over til nye system er det viktig at alle rørleggerne får en grunnleggende innføring i hvordan det skal monteres riktig, slik at feil og vannskader unngås.

– Hvis vi skulle være uheldig, er det også fare for at forsikringsselskapet vil etterspørre om montøren hadde systembevis. Har vi ikke systembevis kan det medføre redusert erstatning, forteller Frank Utne, avdelingsleder anlegg.

Internasjonalt press for å fjerne ordningen med sentralgodkjenning

For å få sentralgodkjenning, må bedrifter dokumentere kunnskap og utdannelse hos de ansatte i administrasjonen. Denne ordningen ønsker EU å fjerne. De mener ordningen hindrer utenlandske bedrifter i å konkurrere i Norge, slik EØS avtalen i dag tilrettelegger for.

Bransjen i Norge jobber hardt for at ordningen med sentralgodkjenning skal opprettholdes.  Alternativt at det må etableres en annen ordning som kan dokumentere at arbeidet utføres av håndverkere med riktig kompetanse.

 

Endrede krav til dokumentasjon

Hvis dagens ordning avvikles, kan det bli stilt større krav til dokumentasjon hos utførende.  En eventuell ny ordning kan bety  at utførende må dokumentere sin kompetanse med fagbrev og systembevis.

Nyansatte i Monsen Elektro

Nyansatte i Monsen Elektro 2560 1920 Alliernytt

Monsen Elektro har ansatt 5 nye prosjektledere og teknikere ifm. at Bergen Elteknikk meldte oppbud.

Pål Henriksen er ny prosjektleder service, Christian Wollertsen er ny tekniker service, Arve Storlid  er ny prosjektleder entreprise/kalkulatør, Rune Brodahl, er ny tekniker service og Thomas Nilsen er ny prosjektleder/key account manager.

Velkommen til oss!

Bilde av nyansatt Ove

Ove er ny VVS-ingeniør hos Tevas

Ove er ny VVS-ingeniør hos Tevas 2560 1920 Alliernytt
Bilde av nyansatt Ove

Ove er ny VVS-rådgiver hos Tevas

Han kommer fra en stilling som VVS-rådgiver i Cowi. Før det var han undervisningsleder for Rørentreprenørene sitt opplæringskontor for rørleggerfaget (i Eidsvåg) i 11 år.

Ove sine spesialfelt er varme- og kjøleanlegg, sanitæranlegg og våtrom.

Han har solid teoretisk fagkompetanse, i tillegg til praktisk erfaring som rørlegger. Han var faktisk lærling og rørlegger i AOG på slutten av 90-tallet.

Etter det har Ove blitt rørleggermester og VVS-tekniker fra teknisk fagskole. Han har opparbeidet seg god erfaring som rådgiver med bruk av moderne prosjekteringsverktøy (Revit mm.).

Vi er glad for å få Ove med på laget, og vi føler oss med det godt rustet til å ta fatt på nye og spennende oppdrag utover høsten og videre.

Bilde av ny markedssjef i Tevas

Birthe er ny markedssjef i Tevas

Birthe er ny markedssjef i Tevas 2560 1920 Alliernytt

Vi ønsker Birthe velkommen som ny markedssjef i Tevas.

Birthe kommer fra Multiconsult og har en faglig bakgrunn som sammenfaller bra med Tevas’ sin strategi. Hun er i sluttfasen av en MBA (Strategisk ledelse og økonomi) et studie som er høyaktuelt i stillingen. Humøret er smittsomt (på en positiv måte) og hun har et inkluderende vesen som får folk med seg.

Hun har god markedskontakt, et bredt nettverk, skarpt øye for detaljer og ønsker å være med å påvirke bygg og anleggsbransjen i en positiv og bærekraftig retning.

Som markedssjef i Tevas vil hun være en viktig bidragsyter med å posisjonere kompetansehuset  Tevas, som en salgsorganisasjon for Allier Gruppen.

Vi er glade for å ha Birthe med på laget!

Bilde av prosjektlederne

Totalentreprenør for drømmehytte på Voss

Totalentreprenør for drømmehytte på Voss 2560 1920 Alliernytt
Bilde av hyttemodellen Sletthø

Nå nærmer det seg oppstart på et nytt hytteprosjekt på Voss. På vegne av Boligkonsept er vi totalentreprenør for oppføringen av hyttemodellen Sletthø.

Med seg har de faste samarbeidspartnere fra Allier Gruppen. Sotra Rør står for sanitær og Monsen Elektro er ansvarlig for el.installasjon i hele boligen.

Bilde av prosjektlederne

Jan Rune Velsvik, prosjektleder i AOG Bygg, Roy Cato Jørgensen, prosjektleder i Sotra Rør og Ørjan Hagatun, prosjektleder i Monsen Elektro er klar for oppstart!

 • Kunde
  BoligKonsept

  Leveranse
  Totalentreprenør for oppføring av ny hytte.

  Selskap i Allier Gruppen
  AOG Bygg, Monsen Elektro og Sotra Rør.

bilde av Birthe Erik og Eirik

Samler viktige kompetansemiljø i Tevas AS

Samler viktige kompetansemiljø i Tevas AS 2560 1920 Alliernytt

Fra 1. september 2021 blir Teknisk Entreprenør Vest AS, Teknikon og Prepart AS ett selskap og endrer navn til Tevas AS. Teknikon-navnet vil fra denne dato ikke lenger benyttes som avdelingsnavn. 

Eirik F. Lohne fortsetter som daglig leder og Erik Aschjem blir avdelingsleder for avdelingen Rådgivning og prosjektering. Alle ansatte i Teknikon blir en del av Tevas AS.

bilde av Birthe Erik og Eirik

Fra høyre: Eirik F. Lohne, daglig leder, Birthe Espeland Steinsøy, markedssjef og Erik Aschjem, teknisk sjef.

Styrker kompetansehuset Tevas  

Sammenslåingen gir selskapet et større og mer allsidig fagmiljø. Ett kontaktpunkt, spisskompetanse og bredde fra rådgivning til gjennomføring skiller Tevas AS fra konkurrentene og er et konkurransefortrinn i markedet. Et større kompetanse-, og fagmiljø gjør også selskapet til en mer attraktiv arbeidsgiver.

Tydeligere salgsorganisasjon  

Endringen bidrar til å tydeliggjøre Tevas AS sin rolle som Allier Gruppens salgsorganisasjon og viktig kompetansesenter i konsernet, hvis hovedformål er å sikre langsiktige og solide prosjekter som gjennomføres i tett samarbeid med søsterselskap.

For å styrke kundeopplevelsen er Birthe Epsøy ansatt som ny markedssjef. Hun tiltrer stillingen 1. september.

Om selskapene

 • Tevas er en totalteknisk entreprenør for det profesjonelle markedet. Selskapet ble etablert i 2000 og har siden oppstart gjennomført en rekke store totaltekniske prosjekter innen nærings-, helse-, undervisnings- og industribygg.

  Ved å ta ansvaret for alle tekniske installasjoner, inklusiv rådgivning og prosjektering, blir risikoen redusert og prosjektgjennomføringen enklere for våre kunder.

 • Teknikon var en avdeling i Allier AS, morselskapet i Allier Gruppen. Kjernevirksomheten er prosjekteringsledelse, prosjektering og rådgivning innen fagområdene sanitær, varme, kjøling, energi, luftbehandling/ventilasjon, vann, avløp, overvann og brannsikring/sprinkler.

  Andre leveranser er energiberegninger, energimerking, FDV, miljøsaneringsplaner, prosjektbistand, tilbudsbistand, tilstandsrapporter og anbudsforespørsler/grunnlag.

 • Prepart AS var et datterselskap av Tekniske Entreprenør Vest AS (Tevas), og ble etablert for å utvikler innovative produkter og konsepter for det profesjonelle prosjektmarkedet.

Bilde av ny lærling i Sotra Rør

Sebastien Daae-Hansen, ny lærling hos Sotra Rør

Sebastien Daae-Hansen, ny lærling hos Sotra Rør 750 1334 Alliernytt
Bilde av ny lærling i Sotra Rør

Sebastien Daae-Hansen er ansatt som ny lærling i Sotra Rør.  Han har tidligere vært utplassert i selskapet i to perioder, i fjor vinter og i vår.

Sotra Rør skulle i utgangspunktet ikke ta inn flere lærlinger, men Sebastiens potensiale til å bli en god rørlegger, gjorde at de besluttet å ansette en til. – Det var en kombinasjon av at de lærlingene som allerede jobbet hos oss er kjempeflinke, i tillegg til at Sebastian gjorde godt inntrykk da han var hos oss i praksis, sier daglig leder, Mike Kristiansen.

Sebastien har vist seg som en arbeidsvillig ungdom med godt humør , som raskt har funnet seg til rette i gruppen vår.

Han har gjort godt inntrykk på de han har jobbet sammen med, da han var utplassert i praksi. Da er det ekstra kjekt at det ender med lærekontrakt!

Mike Kristiansen, daglig leder Sotra Rør

Sotra Rør har nå 4 lærlinger.

– Vi ser frem til noen spennende år med lærlingene! Det er givende å følge utviklingen fra starten av læreperioden til avlagt svenneprøve, sier Kristiansen  og legger til, dette er nok den beste årgangen med lærlinger vi har hatt siden jeg selv gikk i lære i Sotra Rør.